Vi får besök av arbetsgruppen för Folkdansringen Stockholms 100-årsjubileum.

Vi diskuterar bland annat:
Kursutbud
Gemensamma danskvällar
Nystart på höstterminen

En separat inbjudan till alla (registrerade dans- och musikledare) innehållande ett mer detaljerat diskussionsunderlag skickades ut per mail 16 december 2018.

  • Måndag 28 januari 2019, kl. 18.30
  • Folkdansringens Hus, Torggatan 3 på Stora Essingen, Stockholm.
  • Vi bjuder på lätt förtäring.
  • Anmälan senast 20 januari 2019 till Göran Frööjd på 0762 640 009 eller goran.froojd@folkdansringen-stockholm.se

Genomförs i samarbete med

 

Välkomna till en kreativ ledarträff!
önskar dans- och musiksektionen