Välkomna på Dansbytarträff 19 oktober kl. 10-16

Vi byter danser med varandra för inspiration – nytändning – utökad repertoar

Alla dansledare är välkomna att ta med några danser, det kan vara egen koreografi, egna ”specialare”, favoriter mm. Ta med hjälpdansare och spelman/ band/CD/noter.

Tanken är att vi i tur och ordning lär ut varsin dans till övriga deltagare – ju fler som kommer desto fler nya danser i portföljen!

Anmäl er genast eller senast 1/10 till dans-musik@folkdansringen-stockholm.se

Vi behöver veta hur många som kommer, vilka danser resp. låtar ni tar med er, så att vi kan fördela danserna över dagen och ge musikerna en chans att öva på melodierna i förväg.

 

Tid: Lördag 19 oktober 2019 kl. 10.00 – max 16.00

Plats: Hägerstensåsens Medborgarhus, T-bana Hägerstensåsen

Fika i fiket eller av oss, det finns lunchrestauranger kring torget och en ICA på hörnet om ni inte tar med egen lunch.

Kostnad: 300 kr per förening inbetalas efter bekräftad anmälan till pg 15 20 86-5 eller Swish 1231552041  Märk inbetalningen med ”Dansbytarträff” och förening

 

Välkomna!

Dans- och Musiksektionen,
på uppdrag från dansledarträffen januari 2019