Välkomna på planeringsträff för dansledare och musikledare!

 • Måndag 20 januari i Folkdansringens hus på Stora Essingen, Torggatan 3, 1 tr.
 • Fika finns från 18.30, mötet börjar 19.00.
Dans-och Musiksektionen är till för er!
Vad behöver ni för att underlätta ert uppdrag?
 • Kurser?
 • Pedagogik?
 • Ledarskap?
 • Ny repertoar?
 • Någon särskild genre?
 • Inspirationsträffar?
 • ”Så gör vi”? 
 • Byta danser med varann?
 • Annat?
Är ni nöjda med det vi gör?
 • En gemensam danskväll /termin
 • ”Nystart” hos någon förening på höstterminen
 • En kurs/år
Tänk igenom frågorna, kom och påverka inför 2020!
Anmäl er snarast dock senast 16 januari till dans-musik@folkdansringen-stockholm.se
Om ni inte kan komma får ni gärna maila era svar till samma adress!
Vi ser fram emot ett nytt spel- och dansår.

Genomförs i samarbete med

 

Välkomna!
Göran Frööjd, Peter Krywult, Antonia Jacobaeus, Stefan Linden
Dans- och musiksektionen, Folkdansringen Stockholm