DATUM FRAMFLYTTAT

På grund av risken för spridning av Coronaviruset COVID-19 väljer Folkdansringen Stockholm i enlighet med Folkhälsomyndighetens rekommendationer att flytta fram distriktets Ordförandekonferens som skulle ha ägt rum 29 mars.

Vi kommer att maila ut nytt datum för Ordförandekonferensen till resp. förenings ordförande samt föreningsmailadressen, efter den 4 maj då vi vet mer om utvecklingen.

* * * * * * *

 

Folkdansringen Stockholm inbjuder ordförande och en till medlem från varje förening inom Folkdansringen Stockholm, samt alla distriktets sektioner och arbetsgrupper till årets till Ordförandekonferens.

Vi kommer bl.a. att ta upp den rapport som arbetsgruppen för Folkdansringens framtida organisation har lagt fram till 2020 års riksstämma. Materialet är utskickat och bör vara genomläst. Ladda ner dokumentet via den här sidan.

Hur tänker vi inför framtiden? Projekt, satsningar och verksamhet.

Har du något eget önskemål?
Idéer, tankar, frågor eller ämnen välkomnas – hör av dig till ordf. Eva-Britt Wernborn
eva-britt.wernborn@folkdansringen-stockholm.se eller vice ordf. Lars Almströmer lars.almstromer@folkdansringen-stockholm.se

Genomförs i samarbete med

 

Varmt välkomna!
önskar Distriktsstyrelsen