Folkdansringens Dag
Flyttas till 5 september

Vi i arbetsgruppen för Folkdansringens Dag har beslutat att avboka den 23 maj i Kungsträdgården.

På grund av väldigt osäkra tider känns det inte rimligt att planera för något, däremot tänkte vi flytta evenemanget till 5 september. Var beror på tillgänglighet på de platser som vi tycker är lämpliga. Vi återkommer med info så snart vi vet något. Hoppas ni har förståelse för detta för vi vill gärna ha en så bra dag som möjligt.

Vänliga hälsningar,
Stina Anshelm, Britt-Marie Werner
Arbetsgruppen för Folkdansringens Dag, 
Folkdansringen Stockholm
Genomförs i samarbete med