I samband med Svenska Folkdansringens jubileumsår 2020 erbjuds dansledare och medlemmar kursen Folkdansrörelsens ”Gröna boken-danser”.

  • Exakt datum håller på att utarbetas, men det blir en LÖRDAG I OKTOBER 2020.
  • Lokal blir i Stockholmsområdet, vi återkommer så fort vi vet efter årsskiftet.

Om kursen

Kursen är en dag och innehåller både diskussioner och dans
1923 utkom första upplagan av Svenska folkdanser, utgiven av Svenska Ungdomsringen. Den har sedan följts av ytterligare fyra upplagor. Vilka danser är det som tagits upp i detta standardverk för generationer av folkdansare, den s.k. Gröna boken?

Många av Gröna bokens danser har under de senaste decennierna hamnat i bakvatten och blir ibland sedda över axeln av dem som anser sig företräda en mer genuint folklig syn på dans. Men är det så? Vad har dessa danser för bakgrund? En del dansbeskrivningar har efterhand förändrats i de senare upplagorna av Gröna boken, och stilidealen har skiftat.

Vi diskuterar också olika syn på folkdans/folklig dans inom folkdansrörelsen och 1970-talets och dagens nyfolkliga rörelse. Vad är folklig danstradition, och hur förhåller sig folkdansrörelsens tradition till den?

Givetvis dansar vi också, bl.a. Fryksdalspolska, Fyrmannadans, Schottis i turer, Snurrebocken, Västgötapolska, Östgötapolska, kanske Daldans.

Kursledare: Gunilla Landmark och Mats Wahlberg
Gunilla och Mats har båda dansat sedan nedre tonåren, Gunilla i Örebro och Mats i Katrineholm. Sedan 1970-talet har båda varit dansledare i Philochoros, studenternas folkdansförening i Uppsala, och har lett flera kurser inom Ungdomsringen/Folkdansringen på distrikts- och riksnivå. Gunilla är ledamot av danssektionen i Upplands distrikt av Svenska Folkdansringen och har stort silver från polskmärkesuppdansningen.

Spelman: Olle Persson
Olle har spelat åt folkdansföreningar sedan början av 1980-talet, då hos Wadköpings Folkdansgille i Örebro. Han har i hög grad låtit spel och repertoar formas i nära samarbete med kunniga dansinstruktörer. Sedan år 1993 spelar han åt Philochoros.

Kursen genomförs i samarbete med

 

Varmt välkommen!
Önskar Folkdansringen Stockholm och riksorganisationens Dans- och musiksektion