2023-03-27 – Folkdansringen Stockholms årsmöte 2023

Årsmöte 27 mars 

Här hittar du handlingarna till årsmötet 27 mars. 

Kallelse och dagordning: Kallelse-och-Dagordning-Årsmöte-2023-Folkdansringen-Stockholm

Verksamhetsberättelse 2022: Verksamhetsberättelse 2022 Folkdansringen Stockholm

NYTT – Ändringar i bokslutet 2022: Ändrat bokslut 2022
NYTT – Valberedningens förslag: Valberedningens förslag 2023