2023-09-13 – Dans- och Musikledarträff med inspirationsföreläsning

Onsdag 13 september kl. 19.00

Träff för dansledare och musikledare med inspirationsföreläsning och planering inför nästa år. Inspirationsföreläsningen handlar om kropp, kroppskännedom, balans och hållning och hålls av ergonom och fysioterapeut Maria Hultgren som jobbar bl.a. med musiker och dansare. 

 • Onsdag 13 september kl. 19.00, fika serveras från kl. 18.30
 • Plats: Folkdansringens Hus, Torggatan 3, Stora Essingen i Stockholm. 
 • Anmäl er senast 9 september till dans-musik@folkdansringen-stockholm.se

Dans-och Musiksektionen är till för er! Ni kommer under kvällen ta upp vad ni vill i framtiden, vilka visioner ni har och vad ni önskar av oss i Dans- och Musiksektionen.

Vad behöver ni för att underlätta ert uppdrag?

 • Kurser?
 • Pedagogik?
 • Ledarskap?
 • Ny repertoar?
 • Någon särskild genre?
 • Inspirationsträffar?
 • ”Så gör vi”? 
 • Byta danser med varann?
 • Annat?

Är ni nöjda med det vi gör?

 • En gemensam danskväll /termin
 • ”Nystart” hos någon förening på höstterminen
 • En kurs/år

Om ni inte kan delta får ni gärna maila era svar till dans-musik@folkdansringen-stockholm.se

Anordnas i samarbete med Kulturens Bildningsverksamhet

Välkomna!
Antonia Jacobaeus, Marie Hortlund, Lena Hällstrand
Dans- och musiksektionen, Folkdansringen Stockholm