2024-05-19- Folkdansringens Dag

 Medverka med din förening
på Folkdansringens Dag
19 maj 2024!

Folkdansringens Dag 2024 planeras till 19 maj på Stortorget i Gamla Stan. Det är fritt att välja vad ditt folkdanslag skall dansa.

Det blir fantåg från Norrmalmstorg och det är trevligt om så många som möjligt kan vara med.

Nytt för i år är att det måste vara minst 8 folkdanslag som kan tänka sig att vara med på Stortorget för att vi skall genomföra Folkdansringens Dag.

Anmälan måste därför vara inne redan 22 januari 2024 till kansliet@folkdansringen-stockholm.se 

Vi hoppas att så många som möjligt vill vara med! 🙂