2024-01-28 – Ordförandekonferens

Folkdansringen Stockholm bjuder in ordförande + en till från varje förening inom distriktet till ordförandekonferens.

Anmälan senast 21/1 via: dans.se/fdr0100/shop/?event=209352&info=1&p=3510

Varje förening avgör själva om det förutom ordförande ska vara en till från styrelsen, en annan förtroendevald t.ex. dansledare, eller någon annan medlem från föreningen som deltar.

Har inte ordförande möjlighet att komma går det självklart bra att skicka någon annan i dennes ställe.