2017

JANUARI
12 januari – Distriktsstyrelsemöte
23 januari – Dans- och Musikledarträff och Barn- och Ungdomsledarträff
27 januari – Dräkt- och slöjdsektionen har möte

FEBRUARI
11 februari – Kurs i Nålbindning
13 februari – Distriktsstyrelsemöte
28 februari – Dräkt- och slöjdsektionen har möte

MARS
7 mars – Distriktsstyrelsemöte
11 mars – Kurs i Folklig Menuett och Polonaiser från Sörmland
20 mars – Distriktets Årsmöte – Handlingar för nedladdning här
26 mars – Gemensam danskväll

Föreläsning om särkar – FLYTTAD TILL VÅREN 2018!

APRIL
2 april – Ordförandekonferens för Stockholms distrikt
5 april – Distriktsstyrelsemöte
18 april – Dräkt- och slöjdsektionen har möte
29 april – Dansens dag i Kungsträdgården

MAJ
4 maj – Distriktsstyrelsemöte
13 maj – Dräkt- och slöjdsektionen har möte
21 maj – Folkdansringens dag på Stortorget

JUNI
12 juni – Distriktsstyrelsemöte
13 juni – Dräkt- och slöjdsektionen har möte

JULI
26-30 juli – Europeaden i Åbo, Finland

AUGUSTI
19 augusti – Dans- och spelmansstämma i Kungsträdgården
29 augusti – Dräkt- och slöjdsektionen har möte

SEPTEMBER
5 september – Distriktsstyrelsemöte
5 september – ”Nystart” av höstterminen
9 september – ”Lekdag” i Hagaparken
16 september – Konferens för distriktets förtroendevalda och arbetsgrupper
21-25 september – Dans- och Dräktresa till Tallinn

OKTOBER
6-8 oktober – Kurs i Rotslöjd
11 oktober – Distriktsstyrelsemöte

NOVEMBER
2 november – Distriktsstyrelsemöte
7 november – Dräkt- och slöjdsektionen har möte
14 november – Distriktsmöte
18 november – Förkläden i tradition
25 november – Gemensam danskväll

DECEMBER
4 december – Distriktsstyrelsemöte