2019

JANUARI
14 jan – Grundkurs i Facebook
10 jan – Distriktsstyrelsemöte
28 jan – Dans- och Musikledarträff

FEBRUARI
9 feb – Bär din bindmössa säkert och bekvämt
9 feb – Biblioteksdag med dräktrådgivning
11 feb – Distriktsstyrelsemöte
12 feb – Fortsättningskurs i Facebook

MARS
5 mars – Distriktsstyrelsemöte
31 mars – Stor Gemensam Danskväll
31 mars – Dräkter och slöjd under distriktets 100-åriga historia 1919-2019

APRIL
8 april – Distriktets Årsmöte
14 april – Ordförandekonferens för Stockholms distrikt
24 april – Distriktsstyrelsemöte
27 april – Internationella Dansens Dag i Kungsträdgården + Folkdansringen Stockholms Jubileumsdans!
27 april – Kulturnatt Stockholm, Folkdansringen Stockholm är med i programmet på Stadsbiblioteket

MAJ
19 maj – Folkdansringens Dag
23 maj – Distriktsstyrelsemöte

JUNI
10 juni – Distriktsstyrelsemöte

JULI
14-16 juli – Ungdomsläger, Åland
16-21 juli – ÅLEK, Åland
17-21 juli – Europeaden – Frankenberg, Tyskland

AUGUSTI
17 aug – Dans- och spelmans-stämma i Kungsträdgården

SEPTEMBER
3 sep – ”Nystart” av höstterminen
10 sep – Distriktsstyrelsemöte
21 sep – Konferens för distriktets förtroendevalda och arbetsgrupper

OKTOBER
5 okt – Jubileumsmiddag
9 okt – Distriktsstyrelsemöte
19 okt – Prova på att göra textila band

NOVEMBER
5 nov – Bibliotekskväll med dräktrådgivning
7 nov – Distriktsstyrelsemöte
12 nov – Distriktsmöte
23 nov – Stor Gemensam Danskväll

DECEMBER
9 dec – Distriktsstyrelsemöte