2018

JANUARI
16 jan – Distriktsstyrelsemöte
22 jan – Dans- och Musikledarträff och Barn- och Ungdomsledarträff
23 jan – Dräkt- och Slöjdsektionen (DoS) har möte

FEBRUARI
14 feb – Distriktsstyrelsemöte
17 feb – Föreläsning om Särkar och överdelar + Dräktbytardag
24 feb – Kurs i danserna till NORDLEK 2018

MARS
8 mars – Distriktsstyrelsemöte
20 mars – Bibliotekskväll med dräktrådgivning
20 mars – DoS har möte

APRIL
8 april – Gemensam danskväll
11 april – Distriktets Årsmöte
22 april – Ordförandekonferens för Stockholms distrikt
23 april – Distriktsstyrelsemöte
17 april – DoS har möte
29 april – Dansens Dag i Kungsträdgården

MAJ
15 maj – Distriktsstyrelsemöte
20 maj – Folkdansringens Dag
19-20 maj – Folkdansringens Riksstämma i Sundsvall

JUNI
13 juni – Distriktsstyrelsemöte

12 juni – DoS har möte

JULI
7-9 juli Nordiskt sommarläger, Falun

10-15 juli NORDLEK 2018 i Falun
25-29 juli – Europeaden – Viseu, Portugal

AUGUSTI
18 aug – Dans- och spelmansstämma i Kungsträdgården

28 aug – DoS har möte

SEPTEMBER
5 sep – Distriktsstyrelsemöte

6 sep – ”Nystart” av höstterminen
15 sep – Konferens för distriktets förtroendevalda och arbetsgrupper
18 sep – DoS har möte

OKTOBER
8 okt – Distriktsstyrelsemöte
20 okt – Prova på att sy i skinn – Inställd

NOVEMBER
6 nov – Distriktsstyrelsemöte

13 nov – Bibliotekskväll med dräktrådgivning
15 nov – Distriktsmöte
18 nov – Dagskurs i finländska menuetter
24 nov – Gemensam danskväll

DECEMBER
12 dec – Distriktsstyrelsemöte