2022

JANUARI
12 jan – Uppstartsdans hos Söderringen – INSTÄLLT
13 jan – Distriktsstyrelsemöte
20 jan – Sektionsmöte, Dräkt och slöjd 

FEBRUARI
10 feb – Distriktsstyrelsemöte
19 feb – Föreläsning om manliga småplagg

MARS
10 mars – Distriktsstyrelsemöte
17 mars – Bibliotekskväll

17 mars – Sektionsmöte, Dräkt och slöjd
19 mars – Dans- och spelkurs, tema Uppland – FLYTTAS FRAM TILL MARS 2023
19 mars – Danskväll, tema Uppland – FLYTTAS FRAM TILL MARS 2023

APRIL
6 april – Distriktets Årsmöte
5 april: Budkaveldansen landar i Stockholm. Inbjudan går direkt till berörda föreningar (det framgår av inbjudan vilket av datumet som gäller för din förening)
9 april: Budkaveldansen landar i Stockholm. Inbjudan går direkt till berörda föreningar (det framgår av inbjudan vilket av datumet som gäller för din förening)
21 april – Sektionsmöte, Dräkt och slöjd
24 april – Ordförandekonferens
Internationella Dansens Dag – datum för firande ej bestämt ännu

MAJ
5 maj – Distriktsstyrelsemöte
15 maj – Folkdansringens Dag
26-28 maj Svenska Folkdansringens 100-årsjubileumsdagar i Stockholm

JUNI
9 juni – Sektionsmöte, Dräkt och slöjd
12 juni – Prova på Knyppling
16 juni – Distriktsstyrelsemöte

JULI

AUGUSTI
25 aug – Distriktsstyrelsemöte

SEPTEMBER
7 sep – Uppstart av höstens dans
13 sep – Dansledarträff
15 sep – Sektionsmöte, Dräkt och slöjd
17-18 sep – Svenska Folkdansringens Riksstämma

24 sep – Idé- & planeringskonferens för distriktets förtroendevalda och arbetsgrupper
29 sep – Distriktsstyrelsemöte 

OKTOBER
13 okt – Bibliotekskväll
13 okt – Sektionsmöte, Dräkt och slöjd
22 okt – Dans- och spelkurs, tema Sörmland
22 okt – Danskväll, tema Sörmland

NOVEMBER
10 nov –
Distriktsmöte
12 nov – Återbrukskurs hårda material

17 nov – Distriktsstyrelsemöte
Prel. 19 nov–  Gemensam danskväll

DECEMBER
8 dec – Distriktsstyrelsemöte
8 dec – Sektionsmöte, Dräkt och slöjd