För att kontakta sektionen maila till: dans-musik@folkdansringen-stockholm.se
Dans- och musiksektionen arbetar med att stödja föreningarnas verksamhet. Vi anordnar även ledarkurser.

Antonia Jacobaeus
Kungsängens Folkdansgille

 

Marie Hortlund
Nynäshamns Folkdansgille

Göran Frööjd Slagsta Gille

Lena Hällstrand
Folkdansgillet Kedjan

Stefan Lindén Slagsta Gille

Stefan Lindén
Slagsta Gille