Dans och musik

För att kontakta sektionen maila till: dans-musik@folkdansringen-stockholm.se
Dans- och musiksektionen arbetar med att stödja föreningarnas verksamhet. Vi anordnar även ledarkurser.

Antonia Jacobaeus, Kungsängens Folkdansgille (sammankallande)
Marie Hortlund, Nynäshamns Folkdansgille
Lena Hällstrand, Folkdansgillet Kedjan