Dans och musik

För att kontakta sektionen maila till: dans-musik@folkdansringen-stockholm.se
Dans- och musiksektionen arbetar med att stödja föreningarnas verksamhet. Vi anordnar även ledarkurser.

Antonia Jacobaeus
Kungsängens Folkdansgille
Marie Hortlund
Nynäshamns Folkdansgille
Göran Frööjd Slagsta Gille
Lena Hällstrand
Folkdansgillet Kedjan