Folkdansringen Stockholm består av 31 föreningar som tillsammans har ca 2000 medlemmar i alla åldrar. Vi är ansluten till riksorganisationen Svenska Folkdansringen, och i hela landet är vi nästan 400 föreningar med totalt 22000 medlemmar.

Vi har många strängar på vår lyra: Folkdans, folkmusik och -sång, dräktskick, slöjd och hantverk, folkliv.

Vår medlemstidning heter Distriktsbladet och utkommer ca 4 gånger om året. Vi har även ett förlag med cd-skivor, böcker, dansskor, tröjor m.m.