Valberedningen

För att kontakta valberedningen maila till: valberedningen@folkdansringen-stockholm.se

Fredrik Bergh, Folkdansgillet Kedjan (sammankallande)
Birgit Andersson, Folkdanssällskapet Appell
Kerstin Gullberg, Väsby Folkdansgille