Valberedningen


För att kontakta valberedningen maila till: valberedningen@folkdansringen-stockholm.se

Kjerstin Lindström Föreningen Söderringen
Kjerstin Lindström
Föreningen Söderringen

Fredrik Bergh Folkdansgillet Kedjan
Fredrik Bergh
Folkdansgillet Kedjan