KALENDARIUM 2013

JANUARI
17 januari – Distriktsstyrelsemöte
21 januari – Dans- och Musikledarträff + Barn- och Ungdomsledarträff
26 januari – Kurs i förkläden

FEBRUARI
11 februari – Distriktsstyrelsemöte

MARS
6 mars – Distriktsstyrelsemöte
9 mars – Kurs i Pingelurska del 1
16 mars – Kurs i Pingelurska del 2
18 mars – Distriktets Årsmöte

APRIL
4 april – Distriktsstyrelsemöte
14 april – Ordförandekonferens för Stockholms distrikt
20 april – Halmkurs
28 april – Dansens Dag i Kungsträdgården

MAJ
6 maj – Distriktsstyrelsemöte
19 maj – Folkdansringens dag på Stortorget

JUNI
12 juni – Distriktsstyrelsemöte

JULI
Zornmärkesuppspelningarna

AUGUSTI
13-17 augusti – Ung 08
13-17 augusti – Stockholms Kulturfestival
29 augusti – Distriktsstyrelsemöte
31 augusti – Spelmansstämma på Skansen

SEPTEMBER
14 september – Inspirationsdag med Teo Härén
16 september – Distriktsstyrelsemöte
21 september – Konferens för distriktets förtroendevalda och arbetsgrupper

OKTOBER
16 oktober – Distriktsstyrelsemöte
19 oktober – Kurs i Huvudbonader till folkdräkter

NOVEMBER
23 november – Stor gemensam danskväll
19 november – Distriktsmöte

DECEMBER
5 december – Distriktsstyrelsemöte