Revsiroerna är utsedda av distriktets årsmöte att granska vår verksamhet.

Valda revisorer

Inga Cederberg Folkdansgillet Kedjan

Inga Cederberg
Folkdansgillet Kedjan

 

Britta Svensson Slagsta Gille

Britta Svensson
Slagsta Gille

Suppleanter

Curt Jansson Folkdanslaget Viljan

 

Inga-Carin Ahlén Kulturella Folkdansgillet

Inga-Carin Ahlén
Kulturella Folkdansgillet