Revisorerna

Revisorerna är utsedda av distriktets årsmöte att granska vår verksamhet.

Revisorer
Britta Svensson, Slagsta Gille
Gunnar Eriksson, Söderringen

Revisorssuppleanter
Curt Jansson, Folkdanslaget Viljan
Krister Edgren, Folkdansgillet Kedjan