Revisorerna

Revsiroerna är utsedda av distriktets årsmöte att granska vår verksamhet.

Valda revisorer

Inga Cederberg Folkdansgillet Kedjan
Inga Cederberg
Folkdansgillet Kedjan
Britta Svensson Slagsta Gille
Britta Svensson
Slagsta Gille

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Suppleanter

Curt Jansson
Folkdanslaget Viljan
Krister Edgren
Folkdansgillet Kedjan