Arbetsgruppen Internationella Dansens Dag

För närvarande är arbetsgruppen vilande och platserna vakanta.

För att kontakta arbetsgruppen maila till: dansensdag@folkdansringen-stockholm.se