Dräkt och slöjd

För att kontakta sektionen maila till: drakt-slojd@folkdansringen-stockholm.se
Vi arbetar med dräkt och slöjd – en bred verksamhet. Vi anordnar kurser i olika ämnen och ger dräktrådgivning.

Christina Araskog-Toll, Sollentuna Folkdansgille (sammankallande)
Eva Strömbäck, Vällingby Folkdansgille
Kicki Frööjd, Folkdanslaget Fyrväpplingen
Jonas Ringdahl, Vällingby Folkdansgille

Från vänster: Eva, Kicki, Christina och Jonas