Kalendarium

2023

JANUARI
11 jan – Uppstartsdans hos Kungsängens Folkdansgille
19 jan – Distriktsstyrelsemöte

FEBRUARI
27 feb – Distriktsstyrelsemöte

MARS
16 mars – Bibliotekskväll
26 mars – Dansbytarträff – inställd
26 mars – Gemensam Danskväll – inställd
27 mars – Distriktets Årsmöte – klicka här för handlingar till årsmötet

APRIL
15 april – Ordförandekonferens
25 april – Distriktsstyrelsemöte
27 april – Kurs: Prova på Knyppling, del 1 av 2

MAJ
11 maj – Kurs: Prova på Knyppling, del 2 av 2
14 maj – Folkdansringens Dag

JUNI
7 juni – Distriktsstyrelsemöte

JULI
12-15 juli – BARNLEK i Lerum

AUGUSTI
Slutet av augusti – Uppstartsdans

SEPTEMBER
7 sep – Distriktsstyrelsemöte
13 sep – Dans- och musikledarträff med inspirationsföreläsning
16 sep – Idé- & planeringskonferens för distriktets förtroendevalda och arbetsgrupper
23-24 sep – Svenska Folkdansringens Riksstämma, Luleå

OKTOBER
2 okt – Distriktsstyrelsemöte
12 okt – Bibliotekskväll

NOVEMBER
7 nov – Distriktsstyrelsemöte
14 nov –
Distriktsmöte
18 november – Dans- och spelkurs, tema Uppland
18 november – Danskväll, tema Uppland

DECEMBER
6 dec – Distriktsstyrelsemöte